Pravosuđe u svetlu izmene Ustava

|   Info
Održan okrugli sto u vezi sa radnim tekstom predloga Amandmana na Ustav Republike Srbije

U radnom tekstu predloga Amandmana na Ustav Republike Srbije između ostalog piše da uređenje vlasti počiva na podeli vlasti na zakonodavnu , izvršnu i sudsku. Odnos tri grane vlasti zasniva se na međusobnom ograničavanju i ravnoteži. Sudska vlast je nezavisna. Takođe je navedeno u Amandmanu IV ,sudsku odluku može preispitati samo zakonom predviđeni sud u zakonom određenom postupku, kao i Ustavni sud u postupku po ustavnoj žalbi. Sude sudije , a zakonom se može predvideti da u suđenju učestvuju i sudije porotnici.

Komentari (0)

Ne postoji komentar!

Napišite komentar