"Teško je ubediti Hag i Pariz na proširenje EU"

|   Info
Ministarka inostranih poslova Austrije izjavila da, i pored umora od širenja prisutnog u Francuskoj i Holandiji, Jugoistočna Evropa ne sme biti ostavljena.
Izvor: B92 Karin Knajsel je, na konferenciji za štampu na kojoj je rezimirala spoljnopolitičku aktvnost Austrije u prošloj godini, izrazila zadovoljstvo zato što su, za vreme predsedavanja Austrije EU, otvorena nova poglavlja u pristupnim pregovorima Srbije i Crne Gore. Međutim, istakla je da nije bilo lako pridobiti podršku za evropsku perspektivu zemalja Jugoistočne Evrope, kao što su Srbija ili Albanija, i druge, u Hagu ili Parizu. "Umor koji je prisutan već je poznat. Lično sam osetila u razgovorima koje sam vodila od proleća da su kod mojih partnera u zapadnoevropskim zemljama izbori za Evropski parlament bili veoma blizu. Nama je taj region geografski, istorijski i ljudski bliži, što nije slučaj za Holandiju ili Francusku“, rekla je Knajselova. Ona je podvukla da je veoma teško uveriti Holanđane i Francuze da je Jugoistočna Evropa deo Evrope. „Ja nikada ne govorim o Zapadnom Balkanu, jer ne volim tu reč, koja je veštački pojam. Pored toga, Balkan se shvata negativno, izuzev ako je reč o hrani. Politički ima negativnu konotaciju. Dosledno govorim o Jugoistočnoj Evropi i za mene je Muzej savremene umetnosti u Beogradu deo Evrope, za mene je Filharmonija Sarajeva deo Evrope. Osećam se možda privrženija, na osnovu geografskog položaja, tom regionu nego neko, na primer, u Belfastu“, objasnila je Knajselova. Dodala je i da njeno „evropsko-političko srce“ jasno kaže da se ne može Jugoistočna Evropa ostaviti po strani u vakuumu, ali istovremeno i razume da u Holandiji ili Francuskoj postoje drugačija viđenja. Apelovala je na francuskog i holandskog kolegu da se prisete prošlosti. „Bili ste oni koji su geopolitički uvek razmišljali u većim kategorijama. Podsetila bih na Miterana osamdesetih godina. Niko tada nije želeo zemlje Mediterana, koje su neposredno izašle iz vojnih dikatatura. Francuzi su bili ti koji su ih uveli u EU, oni su bili ti koji su se trudili i oko Rumunije. Neophodno je uvek primeniti onu praksu koja već postoji“, poručila je Knajselova. Istakla je da Evropu treba shvatiti kao kulturni prostor i na osnovu toga delovati.

Komentari i odgovori

×

Ime je obavezno!

Enter valid name

Važeća email adresa je obavezna!

Enter valid email address

Komentar je obavezan!

* Ova polja su obavezna.

Objavite prvi komentar.