Stop dečjim brakovima

|   Info
Svake godine u svetu 15 miliona devojčica u svetu postane žrtva dečjeg braka, a u Srbiji, 57 % devojčica mlađih od 18. godina, najčešće romske pripadnosti, stupa u brak. Još uvek izostaje adekvatno reagovanje institucija koje bi za cilj imalo kažnjavanje kršenja prava deteta – rečeno je na Konferenciji “ Postignuća I izazovi u oblastima apatridije I dečjih brakova “.

Dečiji brakovi su problem celog društva i stupanje u njih predstavlja kršenje jednog od osnovnih ljudskih prava, pre svega prava na detinjstvo i pravo izbora, istaknuto je na okruglom stolu povodom Međunarodnog dana Roma, posvećenom pravu na izbor partnera i skretanju pažnje na dečje brakove u romskoj populaciji.

Dečji brakovi uništavaju detinjstvo. Te devojčice imaju manje šanse da se školuju, mogu biti izložene nasilju i zlostavljanju, depresiji, ali mogu i da preminu na porođaju. Potrebno je da podržimo romsku zajednicu i porodice kroz sistem socijalne zaštite, obrazovni i zdravstveni sistem.

Komentari (0)

Ne postoji komentar!

Napišite komentar