Objavljen Nacrt amandmana

|   Info
Ministarstvo pravde objavilo je danas na svojoj internet prezentaciji Nacrt ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa, koji su usklađeni sa preporukama Venecijanske komisije.

 

Izvor: FoNet

Povodom novog nacrta, Ministarstvo pravde je najavilo da će organizovati okrugli sto na kojem će stručnoj javnosti predstaviti amandmane.

Ministarstvo je u saopštenju navelo da očekuje da se na okruglom stolu, na koji će biti pozvani predstavnici svih relevantnih pravosudnih institucija i organizacija civilnog društva, kao i međunarodnih institucija, otklone eventualne neusaglašenosti predoga sa mišljenjem Venecijanske komisije.

Posle okruglog stola, Ministarstvo pravde će tekst Nacrta proslediti Vladi Srbije u dalju proceduru, piše u saopštenju.

Novim nacrtom amandamana na Ustav Srbije koji je danas objavilo Ministarstvo pravde, predviđeno je da Skupština većinom od tri petine glasova svih poslanika bira pet članova Visokog saveta sudstva (VSS), četiri člana Visokog saveta tužilaca (VST) i vrhovnog javnog tužioca i odlučuje o prestanku njegove funkcije.

Prema amandmanima koji su, kako je navelo Ministarstvo, usklađeni sa preporukama Venecijanske komisije, VSS čini 10 članova: pet sudija koje biraju sudije i pet istaknutih pravnika koje bira parlament.

Skupština bira pet članova VSS na predlog nadležnog odbora posle javnog konkursa glasovima tri petine svih poslanika. Nadležni odbor dužan je da Skupštini predloži dvostruko više kandidata od broja članova koji se biraju.

Ako parlament ne izabere svih pet članova u roku, preostale članove između svih kandidata koji ispunjavaju uslove bira petočlana komisija koju čine predsednici Skupštine, Ustavnog suda i Vrhovnog suda Srbije, vrhovni javni tužilac Srbije i zaštitnik građana, većinom glasova.

Kako se navodi, VSS donosi odluke glasovima najmanje šest članova, a predsednik VSS biće iz reda sudija.

VSS bira predsednika Vrhovnog suda Srbije i predsednike ostalih sudova, sudije i sudije porotnike i odlučuje o prestanku njihove funkcije.

Visoki savet tužilaca čini 10 članova: četiri zamenika javnih tužilaca koje biraju javni tužioci i zamenici javnih tužilaca, četiri istaknuta pravnika koje bira Skupština, vrhovni javni tužilac Srbije i ministar pravde.

Skupština četiri člana VST bira na isti način kao i članove VSS.

VST donosi odluke glasovima najmanje šest članova VST, na sednici na kojoj je prisutno najmanje sedam članova Visokog saveta tužilaca.

Visoki savet tužilaca predlaže Skupštini izbor i prestanak funkcije vrhovnog javnog tužioca Srbije, bira javne tužioce i zamenike javnih tužilaca i odlučuje o prestanku njihove funkcije.

Lice koje se prvi put bira za sudiju i za zamenika javnog tužioca može biti izabrano samo ako je završilo obuku u Pravosudnoj akademiji, navodi se u amandmanima.

 

Komentari (0)

Ne postoji komentar!

Napišite komentar