Nova javna rasprava o Nacrtu ustavnih amandmana?

|   Info
Ministarstvo pravde moralo bi da formira novu radnu grupu, sastavljenu od eminentnih profesora ustavnog prava najavljuje Dragana Boljević, predsednik Društva sudija Srbije

Ministarstvo pravde dobilo je izveštaj Venecijanske komisije o Nacrtu ustavnih amandmana u kom je navela šest zamerki na rešenja koje bi trebalo otkloniti . Dragana Boljević , predsednik Društva sudija Srbije smatra da je VK dosta dobro razumela sve opasnosti na koje su i strukovna udruzenja ali i nevladine organizacije koje se bave ljudskim pravima ukazivale tokom konsultativnog procesa i javne rasprave koja je završena početkom marta.

|Postoje veći broj zaključaka i preporuka u samom tekstu mišljenja na koje Venecijanska komisija u poslednjem stavu svojih zaključaka ukazuje  koje je izlistala, postoje važna pitanja koja treba ponovo razmotriti i rešiti u skladu sa svim primedbama koja su izneta u mišljenju. U mišljenju je izneto onako ugrubo rečeno na 27 amandmana 44 preporuke.”

Boljević je dodala da je Venecijanska komisija pozvala našu državu da ne štedi napore da sada obezbedi jedan konstruktivan  process u kome bi se odvijala dalja rasprava

“Mi očekujemo da bude oformljena jedna nova radna grupa sa eminentnim profesorima prava koji bi napisali novi Nacrt amandmana koji bi bio predstavljen javnosti i tada bi bila otvorena javna rasprava“

Milan Antonijevć ispred Komiteta pravnika za ljudska prava kaže da kada analiziramo celo mišljenje VK  treba staviti nekoliko različitih segmenata.

“Neophodnost javne rasprave je prisutna kao i mogučnost, sobzirom da imao više opcija da se pravosuđe I stručna javnost upoznaju sa mogučim rešenjima i da na osnovu jedne argumentovane rasprave se dođe do rešenja.

Venecijanska komisija istakla je i da važno da Visoki savet tužilaštva ne bude pod kontrolom vladajuće većine u Skupštini Srbije i da zadobije poverenje javnosti. Komisija je navela da predlog da se pet od 11 članova Visokog saveta tužilaštva bira u parlamentu stvara razlog za zabrinutost ako se uzme u obzir da u to telo ulaze i ministar pravde i vrhovni javni tužilac, kog takođe bira Skupština Srbije.

Komentari (0)

Ne postoji komentar!

Napišite komentar