Zakon o dualnom obrazovanju ne odgovara kompanijama

|   Život