Smederevski vajar Zoran Kuzmanović obnavlja Beogradskog pobednika

|   Info
Radovi, koji će trajati šest meseci, počinju u drugoj polovini avgusta

Zavod za zaštitu spomenika grada Beograda, dobio  je novac od Grada Beograda za statičku sanaciju, restauraciju kamenog postamenta i same skulpture spomenika, a radovi će započeti odmah posle sprovođenja javne nabavke., koja je juče zavšrena.  Posao ukupno vredi 21 mliona dinara, a rekonstruckju spomenika obaivše vajarska readionica Kuzmanoivć iz Smedereva. 

Tokom 2018. godine izvršena je kontrola stanja spomenika, koja je pokazala da je on u lošem stanju, pa su Zavod i Građevinski fakultet u Beogradu napravili projekat rekonstrukcije i restauracije.   Uvidom u stanje spomenika ustanovljeno je da su oštećenja na spomeniku drastično pogoršana u odnosu na 2016. godinu kada je poslednji put vršena opservacija spomenika .

 

Oštećenja na spomeniku uočena su 2016. godine kada je utvrđeno da je "Pobednik" nagnut 30 centimetara u odnosu na vertikalnu osu, a da se i dalje pomera.  Radi se o relativno sporom procesu koji ne pokazuje znake smirivanja i zaustavljanja, a u periodu od 35 godina, za koji postoje podaci, horizontalno pomeranje na visini postolja figure se povećalo za 30 odsto

 

Sručno mišljenje  tada je zatrađeno od vajara Zorana Kuzmanovića je da je na bronzanoj skulpturi spomenika uočljiv veliki sloj oksida, kao i više oštećenja zbog rupa - "verovatno od metaka ili gelera".  

- Na samoj plinti i stopalima oštećenja su značajna u vidu izvitoperenosti i pukotina, varovi su popustili, pukotine su velike i veza skulpture za kružni kameni postamenta je korodirala i jako u lošem stanju – tada je kontatovano u saopštenju Zavoda za zaštitu spomeinika grada Beograda I Gradjevisnkog fakulteta, te vajra Zorana Kuzmanoivćša iz Smedereva.

Juče je završen konkurs, a  vajraska radionica Zorana kuzmnoavića iz Smedereva dobila je posao rekontrukcije samog  spoemnika.  

Nakon što su sredstva obezbeđena, Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda će obaviti taj posao u narednih nekoliko meseci. Spomenik će prvo biti uklonjen sa postolja, potom u potpunosti rekonstruisan, kao i postolje, a zatim vraćen kao što je slučaj bio sa Spomenikom zahvalnosti Francuskoj”.  Za rekonkstrukciju postamenta I samog spoeminka grad Beograd je izdvoijo 26 miliona dinara, posao bi trebalo da počne  do polovine avgusta, a rok za zavšretak  restauracije I rekonstrkucije spomeinka I postamenta Beogradskom pobedniku je šest meseci.

Sama skulptura bronzane muške figure izrađena je 1913. kao deo monumentalne fontane čije je postavljanje bilo predviđeno na Terazijskom platou. Meštrović je fontanu zamislio kao spomenik slobodi i oslobođenju od vekovnog turskog ropstva. Zbog izbijanja Prvog svetskog rata odloženo je postavljanje figure, pa je spomenik otkriven tek 1928. godine.