Pristupačnost i veća vidljivost osoba sa invaliditetom - cilj lokalne samouprave

|   Život