Cisterna sa vodom za piće i 3 hidranta u centru grada

|   Život